Projekt "Ne budi u pensiru, s nami si na miru" - Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule

Nositelj projekta
Grad Pula - Pola


Partner
Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Pula


Davatelj financijske potpore
Europski socijalni fond


Trajanje
30.06.2021. – 29.06.2023.


Lokacija
Istarska županija


Ukupna vrijednost projekta
1.915.901,12 kn. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Svrha projekta "Ne budi u pensiru, s nami si na miru

Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule" je uspostavljanje i razvijanje nove izvaninstitucijske socijalne usluge pomoći u kući na području Grada Pule. Opći cilj projekta je poticanje prijelaza s institucijskih socijalnih usluga na usluge zajednice, a specifični ciljevi projekta su pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije podizanjem svijesti javnosti, razvoj i širenje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga pomoći u kući i jačanje kapaciteta osoba koje rade sa starijim osobama za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga pomoći u kući na području Grada Pule. Ciljne skupine projekta su osobe starije od 65 g. s područja Grada Pule i osobe koje pružaju izvaninstitucionalnu socijalnu uslugu pomoći u kući starijim osobama na tom području. Krajnji korisnici projekta su članovi obitelji starijih osoba uključenih u projekt i ostali građani.

Glavni pokazatelji projekta jesu uspostavljanje jedne nove socijalne usluge izvaninstitucionalne skrbi na području Grada Pule, podizanje svijesti putem jedne javne kampanje, 120 osoba koje su primile pomoć kroz socijalne usluge u zajednici, zatim 120 osoba starijih od 54 godine koje su primile pomoć kroz socijalne usluge u zajednici te 6 stručnjaka koji će biti osposobljeni u području socijalnih usluga.

Projektom će se osposobiti gerontodomaćice, koje će tijekom 24 mjeseca trajanja projekta biti zaposlene na provedbi aktivnosti organiziranja prehrane korisnika, obavljanju kućanskih poslova (pranje i glačanje rublja, pranje posuđa, promjena posteljine, pospremanje stambenog prostora), održavanju osobne higijene, kupnji namirnica i kućanskih potrepština, dostavi lijekova, te zadovoljavanju drugih svakodnevnih potreba starijih osoba (razgovor, druženje, šetnja, kontrola i slično).