Projekt "A gdje si ti?" Reaktivacija i reintegracija nekativnih mladih u NEET sustavu

Naziv projekta
A gdje si ti? Reaktivacija i reintegracija neaktivnih mladih u NEET statusu

Razdoblje provedbe programa
06.07.2021. do 06.07.2023.

Nositelj projekta
CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Partner
Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb, Hrvatska mreža za beskućnike, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pula i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Pula


Financiranje
Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.161.275,97 kuna.

Ciljevi projekta

  • Opći cilj projekta je omogućiti pristup i aktivno sudjelovanje na tržištu rada neaktivnim NEET mladim osobama s područja Grada Zagreba i Istarske županije
  • Projektom će neaktivnim mladima u NETT statusu biti osnažene meke te transverzalne vještine kao važan zalog za pokretanje procesa reaktivacije i reintegracije korisničke skupine.
  • Također, osigurat će se informiranost korisničke skupine o tržištu rada te će se neaktivne mlade u NEET sustavu uključiti u verificirane programe obrazovanja odraslih sukladno njihovim interesima, kompetencijama te dosadašnjem obrazovanju.

Aktivnosti projekta „A gdje si ti? Reaktivacija i reintegracija marginaliziranih mladih u NEET statusu“ povezane su Garancijom za mlade, aktivnostima Lokalnog partnerstva i politikama za aktivno uključivanje u tržište rada marginaliziranih skupina na svim razinama.

Projektom će se dodatno utjecati na osvještavanje dionika o potrebama ciljne skupine, ali i senzibiliziranje javnosti o ovom problemu.