Projekt "Centar podrške 521"

Nositelj projekta: Grad Pula - Pola


Partneri: Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Pula, DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM JUŽNE ISTRE, DRUŠTVO DISTROFIČARA ISTRE - PULA
Davatelj financijske potpore: Europski socijalni fond


Trajanje: 25.05.2021. – 24.05.2023.


Lokacija: Istarska županija


Ukupna vrijednost projekta: 2.563.680,34 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Svrha projekta "CENTAR PODRŠKE 521" je razvoj inovativne socijalne usluge na Urbanom području Pula (UPP) koje bi potakle aktivno uključivanje ranjivih skupina. Projektom se  uspostavlja Centar Podrške 521 (CP521) koji će pružati socijalne usluge podijeljene u 3 djelatnosti: savjetovanje i pomaganje, organiziranje slobodnih aktivnosti i psihosocijalna podrška.

Projekt rješava problem neodgovarajuće socijalne usluge za OSI i osobe starije od 54 godine na UPP-u. Projekt odgovara na zahtjeve OSI i starijih osoba, kao ciljnih skupina kojima donosi inovativan i prilagođen pristup informacijama, vremensko rasterećenje, smanjenje psiho-emotivnog stresa, te aktivno uključivanje u zajednicu. Projektom će se educirati djelatnici, jačati suradnja među udrugama i povezivati sudionike pri kreiranju novih aktivnosti, surađujući sa JLS i udrugama koji se bave ciljanim skupinama, te članovima njihovih obitelji i zainteresiranim stanovnicima UPP.

Glavni pokazatelji projekta jesu sudionici s invaliditetom (30 osoba), stariji od 54 godine (30 osoba), uspostavljena i razvijena jedna nova socijalna usluga na Urbanom području Pula te troje stručnjaka koji sudjeluju na edukacijama za rad sa ranjivim skupinama.