Mladež Crvenog križa

Gradsko društvo Crvenog križa Pula provodi neformalne edukacije djece i mladeži kroz programe: 

"Humane vrednote" za djecu osnovnih škola, "Istraživanje humanitarnog prava" za mladež srednjih škola te iskustveno učenje kroz sudjelovanje u organiziranim natjecanjima Mladeži Crvenog križa, sudjelovanje u  socijalnim akcijama kroz Klub mladeži pri GDCK Pula i sudjelovanje u ljetnom kampu  Mladeži Crvenog križa Pula.

Program "Humane vrednote" se provodi u osnovnim školama kao vannastavna aktivnost ili na satu razredne zajednice, a provode je prosvjetni djelatnici - voditelji mladeži Crvenog križa u školama, kao dio programa Kluba Mladeži pri GDCK Pula i u ljetnom kampu Crvenog križa Pula 

Program se sastoji iz tri dijela:

  • odgoj za humanost koji se temelji na poimanju važnosti humanih  osjećaja i djelovanja
  • zdravstveni odgoj  je odgoj za zdrav život, daje spoznaje iz osnova zdravstvene izobrazbe, te kako postići viši stupanj zdravlja za sebe i svoju zajednicu
  • razvoj socijalne svijesti obuhvaća interpersonalno, interkulturalno razumijevanje i komunikaciju, njegovanje tolerancije, suosjećanja i odgovornosti za sebe i zajednicu.

Metodološki  se program provodi putem radionica, dakle kao vođena aktivnost po pojedinim temama, s naglaskom na otvorenu komunikaciju voditelja i djece. Uloga voditelja je poticanje i olakšavanje razmjene različitih  dječjih iskustava. Na taj način djeca se izravno uključuju u proces učenja i zajednički se izvode zaključci. To je učenje koje se zasniva na vlastitom iskustvu, a ne iskustvu drugih kao kod većine konvencionalnih oblika učenja. Takvo procesno učenje povezuje razumijevanje sebe s razumijevanjem drugih ljudi. Grupna interakcija i komunikacija u kojoj se mogu podijeliti iskustva među vršnjacima, u kojoj se povećava dječja osjetljivost za tuđe osjećaje i doživljaje, razvija suradnja, tolerancija, razumijevanje i povjerenje, a odgovornost i briga za sebe razvijaju neposredno s odgovornošću i brigom za druge i vrijedno je za cijelu zajednicu.

Iz ovog programa proizašle su radionice "Poznaješ li Crveni križ?" koje provodimo u svim šestim razredima osnovnih škola koje pokriva GDCK Pula (školski sat), te radionice za osme razrede osnovnih škola "Mladi i rano konzumiranje alkohola". Radionice provode djelatnice GDCK Pula.

Istraživanje humanitarnog prava, program je za mladež srednjih škola. Planira se provoditi u 4. razredima srednjih škola i na fakultetima. Nositelji  edukacija bili bi volonteri GDCK Pula koji su prošli edukaciju pri nacionalnom društvu. Republika Hrvatska je, potpisivanjem ženevskih konvencija, preuzela obvezu širenja  znanja o međunarodnom humanitarnom pravu, a gradske razine preuzimaju odgovornost edukacije mladeži u srednjim školama.

Natjecanja mladih Crvenog križa - organiziraju se na gradskoj, županijskoj i nacionalnoj razini. Programe podržava Ministarstvo prosvjete i športa. Djeca se, prema vlastitom izboru, uključuju u programe edukacija, priprema natjecanja kao i samo natjecanje, koje uključuje poznavanje vještina i znanja iz pružanja prve pomoći, znanje o pokretu Crvenog križa i osnovama humanitarnog prava. Svojim vlastitim izborom  djeca se  potvrđuju kao: autonomni (sposobni za biranje i usmjeravanje svog osobnog i socijalnog života), podržavajući (sposobni pokazati brigu za druge ljude), odgovorni (odgovorni za vlastita djela) i predani (u prihvaćanju pozitivnih vrijednosti) članovi zajednice.

Klub mladeži pri GDCK Pula okuplja mlade iz osnovnih i srednjih škola i educira ih i priprema za sudjelovanje u organiziranim socijalnim akcijama na javnim prostorima u Gradu (Tjedan Hrvatskog Crvenog križa, Svjetski dan prve pomoći, i akcija "Solidarnost na djelu").

Ljetni kamp Mladeži Crvenog križa okuplja djecu koja su aktivno tijekom godine sudjelovala u programima Crvenog križa GDCK Pula. Uz edukativne radionice Crvenog križa, goste iz drugih udruga / institucija učimo se  humanosti, odgovornosti i  toleranciji u svakodnevnom zajedničkom životu.