Dobrovoljno davalaštvo krvi

Prema medicinskim istraživanjima, ne postoji zamjena za krv i krvne pripravke kao lijeka za oboljele. Suvremene metode medicinskog liječenja temelje se na osiguranju dovoljnih količina krvi i krvnih pripravaka. Zamjenskih pripravaka za krv još uvijek nema. Jedino što nam preostaje to je plemenit i human čin dobrovoljnog davanja krvi. Krv je lijek koji nije moguće proizvesti na umjetan način. Jedini izvor tog lijeka je čovjek – darivatelj krvi.
Broj darivatelja krvi, a time i dovoljan broj doza krvi u pričuvi, omogućava nam dobra organizacija okupljanja darivatelja krvi. U većini zemalja svijeta organizaciju dobrovoljnog davalaštva krvi vodi Crveni križ.

Hrvatski Crveni križ utemeljitelj je i promicatelj dobrovoljnog davalaštva krvi u našoj zemlji sve od 1953. godine kada je, prema načelima doborovoljnosti, besplatnosti, solidarnosti i anonimnosti, provedena prva organizirana akcija prikupljanja krvi u željezari Sisak.

Višestruki darivatelji krvi koji solidarno daruju svoju krv smatraju se najsigurnijim izvorom potrebnih zaliha krvi (zbog redovitih kontrola krvi, zdravog načina života koja biraju kao i preuzimanjem odgovornosti za svoje zdravlje). U GDCK Pula višestruki darivatelji čine 85% svih darivatelja krvi.

Ukoliko želite i Vi postati darivatelj krvi, krv možete donirati svakog četvrtka od 9,00 do 17,00 sati (dnevni odmor od 14,00 do 14,30) na Odjelu za transfuziologiju Opće bolnice Pula, Negrijeva 6. 

Priznanja Hrvatskog Crvenog križa

Davatelji krvi - ŽENE

 • Zahvalnica i značka za 1, 5, 10, 20 i 25 puta darovanu krv
 • Zahvalnica i mali srebrnjak za 35 puta darovanu krv
 • Zahvalnica i veliki srebrnjak za 55 puta darovanu krv
 • Zahvalnica i zlatni znak za 75 puta darovanu krv
 • Zahvalnica za izvanredni uspjeh za 100, 125 i 150 puta darovanu krv

Davatelji krvi - MUŠKARCI

 • Zahvalnica i značka za 1, 10, 20, 30 i 40 puta darovanu krv
 • Zahvalnica i mali srebrnjak za 50 puta darovanu krv
 • Zahvalnica i veliki srebrnjak za 75 puta darovanu krv
 • Zahvalnica i zlatni znak za 100 puta darovanu krv
 • Zahvalnica za izvanredni uspjeh za 125, 150 i 200 puta darovanu krv

Posebne zahvalnice

 • Završna zahvalnica dugogodišnjem davatelju krvi za prestanak davanja krvi zbog zdravstvenog razloga ili godina starosti
 • Obiteljska zahvalnica obiteljima čija dva ili više članova kontinuirano daju krv 5 godina
 • Zahvalnica za članove Crvenog križa i aktive dobrovoljnog davalaštva krvi
 • Zahvalnica za doprinos razvoju davalaštva

Visoka državna priznanja i odlikovanja

 • Odličje predsjednika Republike Hrvatske - Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske ženama koje su 75 puta dale krv i muškarcima koji su 100 puta dali krv

Slobodni dani za davanje krvi

U skladu sa Zakonom o radu (NN 137/04, čl. 57), kolektivnim ugovorima i pravilnicima o radu

Oslobođenje od participacije u troškovima zdravstvene zaštite

Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08, čl. 14.a) davatelji krvi s više od 35 (muškarci) odnosno s više od 25 davanja krvi (žene) ostvaruju pravo na oslobađanje od plaćanja usluga korištenja zdravstvene zaštite.

Davatelji krvi mogu u svom gradskom/općinskom društvu Hrvatskog Crvenog križa dobiti potvrdu o broju davanja i s njom se javiti u područni ured Zavoda za zdravstveno osiguranje koji izdaje iskaznicu o oslobađanju od plaćanja usluga u zdravstvenoj zaštiti.

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Obuhvaća evidentirane davatelje krvi za vrijeme dolaska i odlaska s mjesta davanja krvi te vrijeme provedeno na akciji davanja krvi