Zastupnici Gradskog društva Crvenog križa Pula

Sukladno Statutu Gradskog društva Crvenog križa Pula, na izbornoj sjednici Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Pula od 21. prosinca 2016. godine, za mandatno razdoblje 2017.- 2021. godine izabrano je 27 aktivnih članova Skupštine GDCK Pula: 

 1. Lorena Lazarić Stefanović
 2. Ante Valčić
 3. Damir Gregurić
 4. Robert Savić
 5. Mirej Barbić
 6. Zorica Drandić
 7. Ksenija Jurić
 8. Marica Vidak Konjević
 9. Sunčana Lukač
 10. Mariuccia Capolicchio
 11. Ana Celija
 12. Suzana Forlani
 13. Vesna Kasumović
 14. Marina Stepčić
 15. Marijana Kaurić
 16. Suzana Petrović
 17. Nada Belas
 18. Marija Grgorinić
 19. Đina Šverko
 20. Predrag Grmuša
 21. Gordana Rocek Čerina
 22. Ankica Babić
 23. Matea Terlević
 24. Valetina Filajdić
 25. Laura Krajcar
 26. Marija Gašparić
 27. Vladimira Obrovac

Po provedenom javnom glasovanju jednoglasno su izabrani:

Za članove Odbora:

 1. Lorena Lazarić Stefanović
 2. Ante Valčić
 3. Zorica Drandić
 4. Sunčana Lukač
 5. Nada Belas
 6. Suzana Forlani
 7. Gordana Rocek Čerina
 8. Ksenija Jurić
 9. Marica Vidak Konjević
 10. Za predsjednicu:
 11. Lorena Lazarić Stefanović

Za Potpredsjednika/cu:

 1. Marica Vidak Konjević
 2. Ksenija Jurić

Za Nadzorni odbor: 

 1. Đina Šverko
 2. Mirej Barbić
 3. Marina Stepčić

Za Predsjednika Nadzornog odbora:

 1. Đina Šverko

Za zastupnike/ce u Skupštinu Društva Crvenog križa Istarske županije:

 1. Damir Gregurić
 2. Marijana Kaurić
 3. Ante Valčić

Za člana u Odboru Društva Crvenog križa Istarske županije:

 1. Damir Gregurić

Za zastupnicu u Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa:

 1. Lorena Lazarić Stefanović