07.05.2012. 19:46

8. - 15. svibnja - Tjedan Hrvatskog Crvenog križa

Povodom Svjetskog dana Crvenog križa (8. svibnja)  i Tjedna Hrvatskog Crvenog križa (8. – 15. svibnja), Hrvatski Crveni križ –gradsko društvo Pula organizira festival Crvenog križa Pula,u petak, 11. svibnja 2012. godine od 10 do 12 sati na Portarati.

 

 

 

U programu sudjeluju:

 • Dječji vrtić Centar
 • Dječji vrtić Cvrčak
 • Dječji vrtić Kaštanjer
 • Dječji vrtlć Topolino
 • Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju
 • Klub mladeži Crvenog križa Pula
 • Osnovna škola Centar
 • Osnovna škola Giussepina martinuzzi
 • Osnovna škola Kaštanjer
 • Osnovna škola Krnica
 • Osnovna škola Monte Zaro
 • Osnovna škola Stoja
 • Osnovna škola Vidikovac
 • Škola za odgoj i obrazovanje
 • Osnovna škola za odgoj i obrazovanje