16.12.2008. 09:20

Izborna Skupština Gradskog društva Crvenog križa Pula

Izborna Skupština Gradskog društva Crvenog križa Pula, održana je 15. prosinca 2008. godine. Za mandatno razdoblje 2009. do 2012. godina izabrani su novi zastupnici.

Na Izbornoj Skupštini Gradskog društva Crvenog križa Pula, održanoj 15. prosinca 2008. godine, za sljedeće četverogodišnje mandatno razdoblje (2009. – 2012.), izabrani su:
Predsjednica GDCK Pula: Arne Slivar
Potpredsjednice GDCK Pula: Zorica Drandić, Lorena Lazarić Stefanović
Članovi Odbora: Ljiljana Damjanić, Zorica Drandić, Vesna Krelja, Lorena Lazarić Stefanović, Štefica Mirt, Jaroslav Oliva, Davorka Rakić, Egle Rojnić, Arne Slivar, Ante Valčić, Marica Vidak Konjević
Članovi Nadzornog odbora: Drago Catela, Marica Crvak, Marija Rojnić

Zastupnici GDCK Pula za zastupnike u Skupštinu Društva Crvenog križa Istarske županije: Vesna Biritteri, Ana Celija, Zorica Grgorinić, Lorena Lazarić Stefanović, Vesna Kasumović, Jelena Rupčić, Ante Valčić, Helena Vidović


Zastupnici iz Općinskih i Mjesnih društava Crvenog križa Pula:
Marija Barić (MDCK Štinjan), Lidija Bastijanić (MDCK Veruda), Vesna Biritteri (MDCK Stoja), Mladenka Buić (ODCK Marčana), Ana Celija (MDCK Šijana), Ingrid Dragojević (MDCK Gregovica), Nevija Gregorović (GDCK Vodnjan), Fiorella Greiml (MDCK Busoler), Zorica Grgorinić (ODCK Barban), Ankica Ivinić (MDCK Veli Vrh), Vesna Kasumović (MDCK Vidikovac), Vesna Krelja (MDCK Kaštanjer), Lorena Lazarić Stefanović (ODCK Medulin), Marija Miljavac (ODCK Fažana), Štefica Mirt (MDCK Sisplac), Riketa Pustijanac (ODCK Svetvinčenat), Jelena Rupčić (MDCK Arena), Maria Grazia Savić (ODCK Ližnjan), Amalia Sforzina (MDCK Monte Zaro)

Aktiv darivatelja krvi: Ivan Bratulić, Jaroslav Oliva, Srećko Polak, Robert Savić, Arne Slivar, Ante Valčić

Aktiv djelatnika u zdravstvu i socijali: Zorica Drandić, Davorka Rakić, Egle Rojnić, Jasna Valić, Marica Vidak Konjević, Helena Vidović

Aktiv prosvjetnih djelatnika: Ljiljana Damijanić, Melita Filipić, Mirjana Hervat, Sanja Pereša, Dragica Pršo

Klub mladeži: Tijana Pavelić