08.07.2012. 23:52

Kamp mladeži Crvenog križa Pula

Tradicionalno kao i svake godine od 02. - 07. srpnja održan je Kamp mladeži Crvenog križa Pula za učenike koji su svoje slobodno vrijeme posvetili organizaciji Crvenog križa i postigli najbolje rezultate na Gradskom natjecanju. To su ekipe: OŠ Giuseppina Martinuzzi, OŠ Kaštanjer, OŠ Barban, OŠ Tone Peruško, OŠ Vidikovac i OŠ Šijana.

Kamp je bio edukativnog karaktera iz područja: Međunarodnog humanitarnog prava, opće znanje o međunarodnoj organizaciji Crvenog križa, službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja i prevencije ovisnosti («Mladi i rano pijenje»).

Cilj kampa je motivacija i senzibilizacija mladih ljudi za pomoć i podršku šire društvene zajednice.