23.01.2019. 08:48

Održana koordinacija o beskućništvu svih dionika s područja Istarske županije

U petak 18.siječnja 2019. godine održana je prva koordinacija svih dionika  koji rade sa beskućnicima na području Istarske županije. Ideja za koordinaciju nastala je na zadnjem okruglom stolu Prihvatilišta za beskućnike Pula sa ciljem da zajedničkim radom pružimo bolju uslugu beskućnicima na području Istarske županije. Na koordinaciji su u sklopu studijskog putovanja sudjelovale i studentice Studijskog centra socijalnog rada smjera Socijalne politike u organizaciji Udruge CERANEO kao dio projekta "Razvoj programa društveno korisnog učenja za aktivni angažman studenata u području prevencije beskućništva i socijalnog uključivanja beskućnika".