01.06.2010. 17:56

Predavanje "Osnove psihosocijalne podrške i informacije o postupanju u katastrofama"

Osnovni cilj edukacije je upoznavanje s osnovnim pojmovima i kontekstom pružanja PSP s naglaskom na nesreće i katastrofe.

U utorak, 1. lipnja, održali smo edukaciju za volontere Crvenog križa Pula pod nazivom "Osnove psihosocijalne podrške i informacije o postupanju u katastrofama".

Osnovni cilj edukacije je upoznavanje s osnovnim pojmovima i kontekstom pružanja psihosocijalne podrške (PSP) s naglaskom na velike nesreće i katastrofe.

Volonteri koji pokažu interes biti će uključeni u timove PSP na županijskoj razini i daljnje edukacije.