18.03.2020. 10:24

Crveni križ pomaže

-Ako ste stariji od 60 godina i živite u samačkom domaćinstu, a trebate hranu i lijekove

- ako ste u samoizolaciji i nemate nikoga za pomoć

- ako imate nejasnoće i pitanja

nazovite brojeve 052 543 708 ili 052 543 713