12.05.2021. 13:31

Natječaj za izbor ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog križa Pula na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora

NN 51/2021 (12.05.2021.), NATJEČAJ - Gradsko društvo Crvenog križa Pula

Ur broj: 229/2021 od 5.V. 2021. 

Na temelju članka 28. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Pula, Odbor na sjednici održanoj elektroničkim putem u periodu od 30.04. 2021. do 5.5.2021. raspisuje 

Natječaj za izbor ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog križa Pula, na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovno izbora.

NATJEČAJ 

za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Pula, na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

-sveučilišni diplomski studij društveno-humanističkog usmjerenja

-5 godina radnog iskustva

-poznavanje talijanskog jezika

-posjedovanje vozačke dozvole B- kategorije

Kandidati su dužni priložiti:

-molbu

-životopis

-motivacijsko pismo

-preslik diplome kojim se dokazuje stručna sprema

-preslik domovnice

-potvrdu o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije do 30 dana od dana objave natječaja

-preslik vozačke dozvole

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

-viziju rada Gradskog društva Crvenog križa Pula za mandatno razdoblje na propisanom M-1 obrascu

U slučaju da se na natječaj javlja kandidat/kinja koji/a je već obnašao/ la dužnost ravnatelja/ice, uz dostavu dokaza i prethodno navedene dokumentacije,

kandidat/kinja mora dostavi i:

-izvješće o radu ravnatelja/ice tijekom mandata na propisanom M-2 Obrascu (obrasci potrebni za natječaj moguće je preuzeti na stranici www.hck.hr - Tko smo - Natječaji.)

-pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelj/ice na propisanom p-1 obrascu

- potvrdu središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje/ice ako takvu potvrdu ima.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Nobiloeva 2, 52100 Pula, s naznakom: "Natječaj za izbor ravnatelja i imenovanje ravnatelja/ice".

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave, niti će se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od roka za podnošenje prijave.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama i na službenim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Pula