17.05.2021. 10:32

Tjedan Hrvatskog Crvenog križa 8.-15.05.2021.

Svake godine 8.  svibnja na dan kada je rođen,  prisjećamo se utemeljitelja Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Henry Dunanta.

Ujedno je to prilika da se zahvalimo svim volonterima, djelatnicima i suradnicima koji pomažu u ostvarenju humanih ciljeva poštujući osnovna načela Crvenog križa.

Ove godine zbog situacije izazvane pandemijom Covid - 19 naše su aktivnosti obilježavanja Tjedna smanjene i provode se uz stroge epidemiološke mjere.

Ali je ovo svakako prilika da se zahvalimo svim volonterima, djelatnicima i suradnicima koji pomažu u ostvarenju humanih ciljeva poštujući osnovna načela Crvenog križa.