10.09.2010. 13:08

Svjetski dan Prve pomoći

Nacionalna društva Crvenog križa, raznim aktivnostima, ukazuju građanima na važnost pravodobno pružene prve pomoći.

Nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u svim dijelovima svijeta, na Svjetski dan prve pomoći, koji se uvijek obilježava druge subote u rujnu, različitim aktivnostima ukazuju građanima zemalja u kojima djeluju na važnost pravodobno i na pravilan način pružene prve pomoći.

Geslo Svjetskog dana prve pomoći je "Pružimo prvu pomoć - spasimo svaki ugroženi život".

Cilj nam je, što većem broju građana, približiti značaj prve pomoći i na taj ih način potaknuti na osposobljavanje za pružanje prve pomoći. Kako ističe i Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, svi mi imamo potencijal naučiti prvu pomoć i pružiti je kad je to potrebno.

Gradsko društvo Crvenog križa Pula ove će godine, u suradnji s predškolskim ustanovama, pripremiti, organizirati i provesti ciljanu edukativnu radionicu za odgajatelje predškolskih ustanova s temama s kojima se odgajatelji najčešće susreću u predškolskoj dobi vezano uz pružanje prve pomoći.
Odgajatelji su predložili da naglasak bude na:

 - pružanju prve pomoći kod gušenja (predmeti, hrana)
 - asmatični napadi
 - epileptički napadi
 - ubodi insekata
 - porezotine, oguljotine
 - lomovi

Edukaciju će pripremiti i volonterski odraditi naši licencirani liječnici-predavači prve pomoći, u prostorijama Crvenog križa, u Nobileovoj 2. 

U smislu dalje besplatne edukacije građana iz prve pomoći, upravo u ovo vrijeme obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći, planiramo svake godine održati besplatne edukativne radionice ciljano s posebnim grupama (odgajatelji, učitelji, osobe s posebnim potrebama i dr.).