02.05.2022. 09:00

Nacionalni dan hitne medicinske službe

Obilježili smo, zajedno sa djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije - Ispostava Pula, Nacionalni dan hitne medicinske službe.

Građani su vidjeli prezentaciju rada AVD uređaja koji se koristi u trenutku prestanka rada srca. Svi zainteresirani i sami su imali prilike naučiti postupak oživljavanja pomoću ovog uređaja.