06.07.2022. 07:51

Vježba evakuacije u HEP ODS-u, Elektroistra Pula

Prošli tjedan sudjelovali smo sa našim volonterima na vježbi evakuacije u HEP ODS-u, Elektroistra Pula. volonteri su pokazali osnovne postupke prve pomoći nakon što su članovi Javne vatrogasne postaje Pula izvukli iz zgrade osobu koja je u vježbi bila unesrećena. Demonstrirali smo osnovne postupke prve pomoći kao što su stavljanje osobe u bočni položaj, masaža srca i umjetno disanje. Zaposlenici su imali prilike naučiti ove postupke i tako nekome spasiti život.