10.10.2022. 14:00

Svjetski dan beskućnika - 10. listopada

Kao i proteklih godina, Hrvatska mreža za beskućnike, njene članice i drugi dionici koji skrbe o beskućnicima obilježavaju Svjetski dan beskućnika, 10. listopada. Ove godine, pod geslom "Ulica nije dom" želimo upozoriti javnost i donositelje odluka na svim razinama na sve veći broj beskućnika i osoba iz siromašnih i socijalno isključenih skupina koji se nalaze u riziku od beskućništva i koje preko noći mogu završiti na ulici. Posebno se to odnosi na žrtve obiteljskog nasilja, mlade koji izlaze iz sustava alternativne skrbi, povratnike iz pravosudnih i zdravstvenih ustanova, izbjeglice i azilante, osobe s psihičkim poteškoćama, starije osobe i druge socijalno ugrožene skupine. Poslat ćemo apel donositeljima odluka da je vrijeme da se u Republici Hrvatskoj počne sustavnije skrbiti o beskućnicima i donese strategija za borbu protiv beskućništva te nacionalna i lokalne strategije socijalnog stanovanja za razvijanje primjerenijeg sustava stambenih subvencija pomoći kućanstvima u  neprimjerenim uvjetima stanovanja. Želimo se i ove godine zahvaliti svim volonterima, suradnicima i donatorima koji nesebično pomažu rad organizacija koje diljem Hrvatske skrbe o beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva. 

Dana 10. listopada s početkom u 12:00 sati, u osam gradova, organizacije koje skrbe o beskućnicima na javnim će mjestima hrvatskoj javnosti i donositeljima odluka poslati apel "ULICA NIJE DOM". U Puli na Trgu Forum Gradsko društvo Crvenog križa Pula i Udruga Institut u 12 sati zajednički će poslati apel "ULICA NIJE DOM".