Pilot Projekt „Pomoć u kući na Puljštini“

Gradsko društvo Crvenog križa Pula nositelj je pilot projekta „Pomoć u kući na Puljštini“ koje je započelo s realizacijom 01. listopada 2018. godine. Projekt se provodi na području Puljštine: Grad Vodnjan te općine Barban, Marčana, Ližnjan, Medulin i Svetvinčenat. Cilj projekta je pružanje usluga podrške starijoj populaciji na navedenom području i zapošljava koordinatora projekta te dvije gerontodomaćice.

Na području navedenih JLS Gradsko društvo Crvenog križa Pula u svibnju 2018. godine provelo je mapiranje potreba starijih osoba u kojem je obuhvaćena 181 osoba starija od 60 godina. Najizraženijim potrebama pokazala se podrška u kući (pranje, peglanje, priprema ručka i sl.) i održavanje osobne higijene. Također je naglašena potreba za prijevozom kako bi korisnici obavili svoje osnovne potrebe poput posjeta liječniku te odlazaka u ljekarnu i trgovinu. Kao najvažniju potrebu većina ispitanika navela je problem osamljenosti te potrebu za druženjem.

Strategija socijalne skrbi za starije osobe u RH za razdoblje od 2017.- 2020. uključuje cilj Povećanja dostupnosti usluga za starije te razvijanje usluga za starije osobe usmjerenih zadržavanju starijih osoba u njihovom domu. 

Aktivnosti i ciljevi Projekta „Pomoć u kući na Puljštini“ usklađeni su sa Planom za zdravlje i blagostanje Istarske županije 2017.-2020. i obuhvaćaju:

  1. obavljanje kućnih poslova u domu korisnika (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština);
  2. održavanje osobne higijene u domu korisnika (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba) i
  3. uređenje okućnice (briga o drvima za ogrjev, košnja trave i sl.)
  4. organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću);
  5. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba korisnika (npr. Kontak s liječnikom, dostava lijekova i sl.)

Crveni križ Pula će ovim projektom poboljšati pokrivenost pružanja socijalnih usluga (posebno ruralnog i udaljenog područja) te odgovoriti na potrebe korisnika starijih od 65 godina. Osim pomoći direktnim korisnicima, programom će se pomoći i indirektnim korisnicima (članovi obitelji) koji će moći lakše uskladiti privatni i poslovni život.