Zastupnici Gradskog društva Crvenog križa Pula

Sukladno Statutu Gradskog društva Crvenog križa Pula aktivni članovi Skupštine GDCK Pula za mandatno razdoblje 2020. g. - 2024. g. jesu:

 1. Lorena Lazarić Stefanović
 2. Ksenija Jurić
 3. Mirej Barbić
 4. Ante Valčić
 5. Sunčana Lukač
 6. Nada Belas
 7. Gordana Rocek Čerina
 8. Barbara Lupetina
 9. Suzana Forlani
 10. Marina Stepčić
 11. Marijana Kaurić
 12. Đina Šverko
 13. Matea Terlević
 14. Valentina Filajdić
 15. Laura Krajcar
 16. Rajna Jovanovski
 17. Daniela Kovačević
 18. Mariuccia Capolicchio
 19. Davorka Peruško Stipić
 20. Damir Gregurić
 21. Robert Savić

Po provedenom javnom glasovanju jednoglasno su izabrani:

Za članove Odbora:

 1. Lorena Lazarić Stefanović
 2. Ksenija Jurić
 3. Mirej Barbić
 4. Ante Valčić
 5. Nada Belas
 6. Gordana Rocek Čerina
 7. Barbara Lupetina

Za predsjednicu:

 1. Lorena Lazarić Stefanović

Za Potpredsjednika/cu:

 1. Ksenija Jurić

Za Nadzorni odbor: 

 1. Đina Šverko
 2. Marina Stepčić
 3. Davorka Peruško Stipić

Za Predsjednika Nadzornog odbora:

 1. Đina Šverko

Za zastupnike/ce u Skupštinu Društva Crvenog križa Istarske županije:

 1. Marijana Kaurić
 2. Robert Savić
 3. Mirej Barbić

Za člana u Odboru Društva Crvenog križa Istarske županije:

 1. Marijana Kaurić

Za zastupnicu u Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa:

 1. Ksenija Jurić