Zastupnici Gradskog društva Crvenog križa Pula

Sukladno Statutu Gradskog društva Crvenog križa Pula aktivni članovi Skupštine GDCK Pula za mandatno razdoblje 2020. g. - 2024. g. jesu:

 1. Lorena Lazarić Stefanović
 2. Ksenija Jurić
 3. Mirej Barbić
 4. Ante Valčić
 5. Nada Belas
 6. Gordana Rocek Čerina
 7. Marina Stepčić
 8. Marijana Kaurić
 9. Đina Šverko
 10. Laura Krajcar
 11. Rajna Jovanovski
 12. Daniela Kovačević
 13. Davorka Peruško Stipić
 14. Damir Gregurić
 15. Robert Savić

Po provedenom javnom glasovanju jednoglasno su izabrani:

Za članove Odbora:

 1. Lorena Lazarić Stefanović
 2. Ksenija Jurić
 3. Mirej Barbić
 4. Ante Valčić
 5. Nada Belas
 6. Gordana Rocek Čerina
 7. Damir Gregurić

Za predsjednicu:

 1. Lorena Lazarić Stefanović

Za Potpredsjednika/cu:

 1. Ksenija Jurić

Za Nadzorni odbor: 

 1. Đina Šverko
 2. Marina Stepčić
 3. Davorka Peruško Stipić

Za Predsjednika Nadzornog odbora:

 1. Đina Šverko

Za zastupnike/ce u Skupštinu Društva Crvenog križa Istarske županije:

 1. Marijana Kaurić
 2. Robert Savić
 3. Mirej Barbić

Za člana u Odboru Društva Crvenog križa Istarske županije:

 1. Marijana Kaurić

Za zastupnicu u Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa:

 1. Ksenija Jurić