Među prioritetima Svjetske zdravstvene organizacije i politike zdravlja za 21. stoljeće navodi se među inim, odgovornost društva za zdravlje, zdravstvena izobrazba stanovništva, partnerstvo različitih društvenih skupina i zakonski propisi. Ostvarenjem zdravstvenih programa širi se zdravstvena kultura svih građana.

Promicanje zdravlja definira se kao postupak koji ljudima omogućuje da unaprijede svoje zdravstveno stanje i osposobe se za kontrolu vlastitog zdravlja, te predstavlja odgovor i pomoć na potrebe i upite velikog broja posebno izloženih osoba i članova njihovih obitelji o tomu kako steći i zadržati zdravlje.

Gradsko društvo Crvenog križa Pula, u okviru zdravstveno preventivnog programa, radi na prosvjećivanju građana te zdravstvenom odgoju djece i mladeži. U okviru obaveznih zajedničkih akcija svih razina Hrvatskog Crvenog križa provodi aktivnosti:

  1. Tjednu Hrvatskog Crvenog križa (8.-15. svibanj) - mjerenje tlaka građanima
  2. Tjednu borbe protiv tuberkuloze i ostalih plućnih bolesti (14.-21. rujan) - radionice o zdravlju i podjela edukativnog materijala
  3. Mjesecu borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama (15. studeni - 15. prosinac) - radionice u školama i podjela edukativnog materijala

Uloga društava Crvenog križa osobito je istaknuta u potpori javnom zdravstvu, a u izvanrednim stanjima može organizirati i preostali dio zdravstvene zaštite.